Sinaunang Roma

Podcast # 487: Mga Aralin sa Pamumuno Mula sa 3 Pinakamalaking Sinaunang Mga Command

Alexander the Great, Hannibal, at Julius Caesar. Ano ang naging mahusay sa mga sinaunang heneral na ito at ano ang matututuhan natin mula sa kanila tungkol sa pamumuno?

Mga Salitang Latin at Parirala na Dapat Malaman ng bawat Tao

Karaniwang tampok sa Latin na edukasyon ang Latin. Ito ay nawala sa silid-aralan, ngunit nananatiling nauugnay at masaya na malaman ang ilang mga parirala.