Kasanayan Sa Sibika

Isang Panimula sa Public Speaking

Ang pagsasalita sa publiko ay hindi dapat maging isang bagay na kinakatakutan. Gamitin ang panimula na ito upang matulungan kang gabayan sa susunod na kailangan mong magbigay ng talumpati.

Classical Retorika 101: Ang Limang Mga Canon ng Retorika - Paghahatid

Ngayon ay nakatuon kami sa huling ng limang mga canon ng retorika: Paghahatid. Kasama ang mga tip sa pagbibigay ng isang mahusay, mapanghimok na pagsasalita.

Isang Bill of Responsibilidad ng isang Mamamayan

Ang mga karapatang indibidwal ay dapat palaging maitugma sa mga responsibilidad.

Classical Retorika 101: Isang Panimula

Ang klasikal na retorika ay kapaki-pakinabang pa rin ngayon tulad ng libo-libong mga taon na ang nakakaraan. Basahin ito para sa isang pangunahing pagpapakilala sa klasikal na retorika.

Classical Retorika 101: Ang Limang Mga Canon ng Retorika - Pagsasaayos

Paano makabisado ang canon ng pag-aayos upang maaari kang maging mapang-akit na tagapagsalita.

Classical Retorika 101: Ang Limang Mga Canon ng Retorika - Pag-imbento

Classical Retorika 101: Ang Limang Mga Canon ng Retorika - Estilo

Alamin kung paano ang canon ng estilo ay maaaring gawing mas mahusay na orator.

Classical Retorika 101: Ang Tatlong Paraan ng Pang-akit

Ang pag-alam sa tatlong paraan ng panghihimok ay gagawin kang isang mas nakakaakit na tao.

Classical Retorika 101: Mga Lohikal na Fallacies

Dapat malaman ng bawat tao kung paano maiiwasan ang mga bitag at mga bitag ng maling pagtatalo at kung paano makilala ang mga pagkakamali din sa retorika ng iba.

Classical Retorika 101: Ang Limang Mga Canon ng Retorika - Memorya

Noong unang panahon, halos lahat ng komunikasyon sa retorika ay ginawa nang pasalita sa pampublikong forum. Kailangang kabisaduhin ng mga Orator ang kanilang mga talumpati at maibigay sa kanila nang walang mga tala o sheet ng kuna.