Pagbawas Ng Utang

The Art of Maneness Podcast Episode # 16: Pagsakop sa Utang kay J.D Roth ng Yaman na Mabagal

Pinag-uusapan namin si J.D tungkol sa kung paano niya nabayaran ang halagang $ 35,000 na utang ng consumer, kung anong mga personal na libro sa pananalapi ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang makontrol ang kanyang pera, at kung anong mga problema sa pera ang natatangi sa mga kalalakihan.