Pananampalataya

Podcast # 457: Mga Aralin sa Pamumuno Mula sa Pastor ng Isa sa Pinaka-makabagong Simbahan ng Amerika

Pilosopiya ni Craig sa pamumuno at pamamahala ng paglago ng isang malaking samahan, kung paano niya balansehin ang katatagan sa katatagan, at higit pa.

Podcast # 527: Mga Sugat sa Ama, Kalalakihang Espirituwalidad, at ang Paglalakbay sa Pangalawang kalahati ng Buhay

Paano naiiba ang paraan ng karanasan ng mga kalalakihan sa kabanalan mula sa paraan ng pag-uugali ng mga kababaihan nito? Ano ang mga hadlang na partikular na maiiwasan ang mga kalalakihan na makaranas ng higit na kahulugan?