Manvotionals

Manvotional: Maging Matapat

Dapat tayong maging mga kalalakihan na may isang prinsipyo lamang, isang salita, isang trabaho, isang pag-ibig; sa isang salita, mga kalalakihan na may pakiramdam ng tungkulin. Ito ang mapagkukunan ng kapangyarihan.

Manvotional: Disiplina-Ang Katangian ay Tapos na

Ang disiplina ay ang susi sa tagumpay. Kumuha ng higit pa sa pamamagitan ng pagbabasa ng sanaysay na ito.

Manvotional: Ang Mga Cardinal Virtues - Tapang

Ang tunay na tapang, samakatuwid, ay simpleng tagapagpatupad ng mga utos ng karunungan at hustisya.

Manvotional: Ang Bull’s-Eye Lantern

Manvotional: Ang Mga Cardinal Virtues - Pag-iingat

Manvotional: Ang Mga Cardinal Virtues - Karunungan

Isang sanaysay tungkol sa pangunahing katangian ng karunungan

Manvotional: Ang Mga Cardinal Virtues - Hustisya

Isang sipi sa pangunahing katangian ng Hustisya mula 1902.

Manvotional: Ang Kapangyarihan ng Layunin